Sürdürülebilirlik

Previous slide
Next slide

Sudesan olarak, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığımızı, “Dünyayı Koruma, Toplumu Koruma ve Ekonomiyi Koruma” mottoları etrafında şekillendiriyoruz. Bu üç temel ilke doğrultusunda, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için çeşitli projeler geliştirdik ve uygulamaya koyduk. İşte bu kapsamda yürüttüğümüz bazı önemli projeler:

Dünyayı Koruma

Su tasarrufu ve Çevre Koruma:

Yüksek teknolojili biyolojik atık su arıtma tesisiyle KOİ değerini 18.000 mg/l’den 207 mg/l’ye düşürmekteyiz

Toplumu Koruma

  1. Eğitim ve Farkındalık Kampanyaları: Çalışanlarımız ve toplum için sürdürülebilirlik konusunda eğitimler düzenliyoruz.
  2. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Toplumun refahını artırmaya yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Sadece iş dünyasında değil, toplumumuzun her kesiminde pozitif bir etki yaratmak ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına çaba gösteriyoruz.
  3. Sağlık ve Güvenlik: Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyerek, iş yerinde güvenli çalışma koşullarını sağlıyoruz. Ayrıca, iş yerinde sağlıklı yaşamı teşvik eden programlar uyguluyoruz.