Sürdürülebilirlik

Previous slide
Next slide

Sudesan olarak, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığımızı, “Dünyayı Koruma, Toplumu Koruma ve Ekonomiyi Koruma” mottoları etrafında şekillendiriyoruz. Bu üç temel ilke doğrultusunda, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için çeşitli projeler geliştirdik ve uygulamaya koyduk. İşte bu kapsamda yürüttüğümüz bazı önemli projeler:

Dünyayı Koruma

  1. Enerji Projeleri: Karbon ayak izimizi azaltmak ve enerji tüketimimizi azaltmak için çeşitli yatırımlar yapıyoruz.
  2. Atık Yönetimi: Sıfır atık hedefimize ulaşmak için atık yönetim süreçlerimizi iyileştiriyoruz. Geri dönüşüm programlarımız sayesinde plastik, metal ve kağıt gibi materyalleri tekrar kullanıma kazandırıyor, üretim süreçlerimizde geri dönüştürülmüş malzemeleri tercih ediyoruz.
  3. Su Tasarrufu: Üretim tesislerimizde su tüketimini en aza indirmek amacıyla çeşitli projeler takip etmekteyiz.

Toplumu Koruma

  1. Eğitim ve Farkındalık Kampanyaları: Çalışanlarımız ve toplum için sürdürülebilirlik konusunda eğitimler düzenliyoruz.
  2. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Toplumun refahını artırmaya yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Sadece iş dünyasında değil, toplumumuzun her kesiminde pozitif bir etki yaratmak ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına çaba gösteriyoruz.
  3. Sağlık ve Güvenlik: Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyerek, iş yerinde güvenli çalışma koşullarını sağlıyoruz. Ayrıca, iş yerinde sağlıklı yaşamı teşvik eden programlar uyguluyoruz.